HedData Online Backup − Översikt

De flesta företag ser idag behovet av att försäkra sig om att deras information alltid finns tillgänglig och i säkert förvar. HedData´s tjänst ´Online Backup´ skyddar din data på ett säkert sätt - dygnet runt.

Enkelt gränssnitt

Att installera mjukvaran är enkelt och den lokala konfigurationen är även den mycket enkel att sätta upp. För att underlätta installation och konfiguration finns utförliga guider som beskriver steg-för-steg hur backup hanteringen fungerar.

Äterläsning

Äterställning av data kan göras dygnet runt direkt från webben med hjälp av en Javabaserad klient. Alla data hämtas krypterat och kan återställas efter att nödvändigt lösenord angetts. Vid händelse av att stora mängder data skall återställas, vid eventuell brand, stöld, eller om hårddiskar havererat kan Data som lagts på backup skickas ut på media. Detta för att underlätta och snabba på processen vid återställande av data på ny hårddisk.

Notifieringar

E-post skickas ut varje gång en förändring sker i konfigurationen av applikationen som hanterar all backup. Detta för att leverera ökad trygghet för administratören som tidigt uppmärksammas på allt som faller utanför det normala. Om någon ställer om regelverket för backuper, lägger till en användare eller fyller i en förfrågan om sitt lösenord skickas ett e-postmeddelande till administratören. Som kund kan man dessutom logga in på sin hemsida och därifrån kontrollera loggfiler.

Överföringsteknik

HedData´s Online Backup består delvis av intelligent programvara som via klienten sköter den automatiserade backupen. Som administratör schemalägger ni backup-sets. Komprimering och kryptering av backuper gör att det hela blir extremt säkert och bandbredssnålt. Skulle överföringen till HedData´s serverhallar avbrytas en bit in under backupen återupptas säkerhetskopieringen så snart förbindelsen är på plats igen och backupen tas upp från den punkt där den avbrutits. All data krypteras under överföringen med en 128-bitars symmetric key encryption (AES, TripleDES, TwoFish). Kryptering av backup-trafiken sker med hjälp av 1024 bit RSA public key encryption. Kryptering och komprimering sker fil för fil innan de skickas från klienten till HedData´s backup server.

Datasäkerhet

Eftersom all data krypteras i samband med överföringen tlll HedData´s serverhallar är den oläslig för utomstående. Det är i praktiken omöjligt för någon annan än kunden att läsa datat. Enda sättet att läsa lagrad information är att göra en återläsning - och då krävs den krypteringsnyckel och det lösenord som anges vid installationen. Skulle överföringen till servern avbrytas en bit in under backupen återupptas säkerhetskopieringen så snart förbindelsen är på plats igen och backupen tas upp från den punkt där den avbrutits. Den data som säkerhetskopieras läggs först på servrar i HedData´s serverhallar. För att ytterligare förstärka säkerheten kopieras sedan all data ytterligare en gång till en annan serverhall. Kunddatat finns alltså lagrat i två helt skilda fysiska anläggningar. Som kund märker man ingenting, det bara fungerar!

Tjänstespecifikation

Produkt Engångs avgift Månads avgift Beskrivning
Online Backup klienter 450,00 SEK /klient 15,00 SEK Varje dator, server som har backupagenten är en klient
Online Backup Databas-agent 450,00 SEK /klient 69,00 SEK Agent för SQL-Server, mysql mfl
Online Backup agent för Exchange 450,00 SEK /klient 15,00 SEK Tillåter backup av enskilda exchangekonton/mail
Online Backup agent för Exchangestore 450,00 SEK /klient 69,00 SEK Tillåter backup av hela mailstoren
       
Online Backup 5Gb   100,00 SEK Lagringsutrymme
Online Backup 10Gb   200,00 SEK Lagringsutrymme
Online Backup 25Gb   275,00 SEK Lagringsutrymme
Online Backup 50Gb   350,00 SEK Lagringsutrymme
Online Backup 100Gb   420,00 SEK Lagringsutrymme
Online Backup 200Gb   840,00 SEK Lagringsutrymme
Mer utrymme   Offert Lagringsutrymme
Alla priser är exklusive moms